Home
  Djelatnost
  Reference
  Proizvodi
  e-mail
  Strateški partneri


webmaster
www.cunko.com


 

   - separatori masti tip "NG"
- filterski paketi za separaciju ulja tip "LKP/LKPO"
dot.gif (799 bytes) line11.gif (812 bytes)
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "RBC"
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "BC"
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda praonica rublja
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ind. mesa i klaonica
   - aktivni mikroorganizmi - Eurovix


Filterski paketi tipa LKP namjenjeni su odvajanju ulja i uljnog taloga iz otpadnih voda auto servisa, radionica, praonica vozila i dijelova, strojarnica, kotlovnica, trafostanica, industrije naftnih derivata, parkirališta i prometnica.

Ugrađuju se u betonske tankove, čime se drastično smanjuje ukupna investicija u odnosu na “klasični” način - čelično kućište separatora u betonskom tanku.

Filterski paketi su u potpunosti izrađeni od aluminija i PEHD-a, a izrađuju se prema DIN 1999.

Separatori ulja sa filterskim paketima LKP djeluju u dva stupnja:

  1. TALOŽNIK za gravitaciono odvajanje grubih plivajućih i taloživih uljnih čestica, gdje se ulazno uljno zagađenje smanjuje za 75 - 85 %.
  2. LAMELNO-KOALESCENTNI PAKET “LKP” za odvajanje najfinijih uljni čestica većih od 20 um.

Ugradnjom LKP filterski paketa udovoljava se zakonskim uvjetima za sadržaj ulja u vodi:

  • ispust u kanalizacioni sistem < 20 mg/l
  • ispust u vodotok < 10 mg/l

Filterski paketi tipa LKPO posebno su namjenjeni odvajanju ulja i uljnog taloga iz oborinskih voda prometnica i parkirališta. Svojom specifično konstruiranom lamelno- koalescentnom oleofilnom ispunom, osiguravaju pouzdanu separaciju uljnog zagađenja i kod vrlo velikih protoka, te nije potrebna ugradnja “by pass” sistema, što daje maksimalnu sigurnost u radu separatora.
 

 

line9.gif (876 bytes)Veletržnica Osijek - 100LS

...


Veletržnica Osijek - 100LS

...


LKP/LKPO