Home
  Djelatnost
  Reference
  Proizvodi
  e-mail
  Strateški partneri


webmaster
www.cunko.com


 

dot.gif (799 bytes) line11.gif (812 bytes)
- separatori masti tip "NG"
   - filterski paketi za separaciju ulja tip "LKP/LKPO"
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "RBC"
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "BC"
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda praonica rublja
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ind. mesa i klaonica
   - aktivni mikroorganizmi - Eurovix


Separatori masti tip "NG" koriste se za odvajanje masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla, prije ispuštanja vode u kanalizacioni sistem, jer njihovo prisustvo brzo začepljava cjevovode, a njihovo raspadanje stvara vrlo neugodan miris. Separatori masti nisu uređaji za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Emulgirana ulja ne mogu se odvajati na ovom tipu separatora.

Primjenjuju se u svim objektima za pripremu hrane (hoteli, restorani, menze,…) i u prehrambenoj industriji (klaonice, mesnice, prerada ribe). Izrađeni su od čeličnog lima č.0361 sa antikorozivnom zaštitom ili od inox-a AISI 304, a dimenzionirani su prema normi EN 1825-1.

Dimenzije separatora određuju se prema broju pripremljenih obroka na dan, ili prema ukupnom hidrauličkom opterečenju potrošača Qs (DIN 4040-2).

Detaljnije o separatoru možete pročitati u priloženom prospektu.

- Prospekt (.pdf 182kb)

 

line9.gif (876 bytes)THALASSOTERAPIA Crikvenica MST 6