Home
  Djelatnost
  Reference
  Proizvodi
  e-mail
  Strateški partneri


webmaster
www.cunko.com


 

   - separatori masti tip "NG"
   - filterski paketi za separaciju ulja tip "LKP/LKPO"
line11.gif (812 bytes)
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "RBC"
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "BC"
- uređaji za pročišćavanje otpadnih voda praonica rublja
dot.gif (799 bytes)
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ind. mesa i klaonica
   - aktivni mikroorganizmi - Eurovix


Otpadne vode praonica rublja opterećene su visokim sadržajem neionskih i anionski deterdženata, fosfata i klora. Temperatura vode i “PH” vrijednost također prelazi zakonom dozvoljene granice.

Uređaj za pročišćavanje otpadne vode praonice rublja, svojim potpuno automariziranim radom, dovodi sve prekomjerne vrijednosti u granice propisane Zakonom (MDK). Praćenje kvalitete izlazne vode, kao i protok vode kroz uređaj je kontinuirano putem ugrađenog pisača.

Manje jedinice su kompaktni uređaji izrađeni od nerđajućih materijala, a oprema za veće jedinice ugrađuje se u betonske tankove.
 

 

line9.gif (876 bytes)Rabac - Sito
...


Rabac - Dozirna stanica
...


Rabac - Preša i mjerač protoka